Ångerrätt kring kursanmälan

Enligt branschpolity använder vi oss av ångerrätt enligt distansavtalslagen vid kursanmälan över internet eller telefon. Kunden har rätt att frånträda kursavtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Vill kunden utöva ångerrätten mejlar hen ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet, då det är kunden som ska kunna bevisa att hen har ångrat sig inom rätt tid dvs 14 dagar. Kunden skickar detta till oss på mariatherese@mithera.se och uppger vilken kurs hen önskar avstå, samt sin kontaktinformation i form av telefon och email. Kunden ska även ange vilket datum hen gjorde bokningen samt när hen skickade avbokningen. Kunden ska även ange även sitt clearing- och kontonummer för återbetalning av avgift. Anmälningsavgiften på xxx kr återbetalas ej oavsett skäl, den ingår ej i ångerrätten.

Ångerrätt vid sjukdom med läkarintyg: Vid sjukdom eller andra allvarliga förhinder som kan styrkas med läkarintyg el. motsv. ges full återrätt under hela perioden fram till kursstart. Vid allvarlig sjukdom som kan styrkas med läkarintyg ges full återbetalning av kursavgiften, om den har erlagts. Ingen kursavgift återbetalas då kursen startat, oavsett sjukdom eller andra förhinder.

Senast uppdaterad 2021-06-23
Copyright: Mithera Development

%d bloggare gillar detta: