Spiritualism

Som spiritualistiska medium vill vi sprida kunskapen om att livet fortsätter för evigt. Vi menar att religion baseras på andras upplevelser medan andlighet baseras på egna upplevelser.

Vi arbetar enligt de sju spiritualistiska principerna som mottogs genom mediumet Emma Harding Britten 1871 (England). Våra insikter är att alla religionsformer talar om samma sak, det finns ingen som är den rätta religionen. Vi är alla andliga varelser i en mänsklig/fysisk kropp, oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

Spiritualism är en livsåskådning och inte in religion, men med religiös åskådning i grunden, då vi tror på en Skapare. Vi erkänner en högre intelligens och vi styrs av universella lagar och naturlagar.

Som spiritualist tror vi på ett evigt liv med en evig utveckling för själen (det finns ingen död) och vår övertygelse är att vi genom medium också kan tala med våra nära och kära, på andra sidan.

Och att du alltid till 100% är ansvarig för ditt handlande. Det finns alltså ingen som kan göra oss syndfria och få syndernas förlåtelse. Det man sår får man skörda (det man ger ut kommer tillbaka).

Vi spiritualister tror heller inte på en hämndlysten Gud, som dömer oss, vi är våra egna domare, här och nu, och i enlighet med det får vi en återverkan av allt vi gjort, gott som ont. Himlen och helvetet är inte platser som vi hamnar på utan sinnestillstånd som vi själva skapar.

Spiritualister tvingar inte på någon sina åsikter, spiritualismen inviterar däremot alla som av intresse och egen fri vilja, vill lära känna och prova dess trovärdighet innan den accepteras.

De sju spiritualistiska principerna:

1. Vi härstammar alla från samma gud/universell kraft.

Genom en naturstudie, det vill säga genom att försöka förstå lagar av orsak och verkan, som styr allt som händer omkring oss, känner vi igen att det finns en kreativ kraft i universum. Denna kraft eller energi skapade inte bara hela universum utan livet i sina många former och fortsätter att skapa även idag.

2. Syskonskap mellan alla människor.

Eftersom vi alla kommer från samma universella livskälla är vi i själva verket en stor familj. Det betyder att hela mänskligheten är en del av ett broderskap. Ett broderskap är ett samhälle för ömsesidigt stöd och komfort. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj. Därför är vi alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

3. Andlig gemenskap och guidad ledning

Många spiritualister anser detta som huvudprincipen. Alla religioner tror på livet efter döden, men endast Spiritualismen visar att det är sant genom att visa att vi medium kommunicerar med andevärlden. Var och en av oss har andliga vägledare och skyddsandar som hjälper oss.

4. Andens odödlighet

Det är vetenskapligt bevisat att materia/energi inte kan förstöras, utan det ändrar form. Då döden inträffar av våra fysiska kroppar, går den själen tillbaka till nästa dimension, även kallad andevärlden.

5. Personligt ansvar.

Spiritualismen anser att det finns ingen, förutom vi själva, som ansvariga för våra liv, våra val och handlingar. Ingen annan kan ta på sig ansvaret för våra synder eller skulder. Ansvaret för felaktiga tankar och gärningar ligger hos den enskilda individen.

6. Återverkan av alla våra handlingar

Som med alla andra principer gäller naturlagar. Den här skämmer över lagen om orsak och verkan. Man kan inte vara grym mot andra och förvänta sig kärlek och popularitet i gengäld. Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas. ”Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad”. Karmalagen. ”Som du sår får du skörda” och ”som du bäddar får du ligga”. Det du ger ut får du tillbaka.

7. Vägen för utveckling är öppen för alla

Vi tror på evigt liv och att evig utveckling är öppen för alla. I alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek. Alla som vill gå vägen som leder till andlig visdom och förståelse kan göra det.

Skillnaden mellan spriritualism och andra religioner är förmågan att, genom mediumskap, bevisa att människan överlever döden. Medium kan kommunicera med de som dött och på så sätt få slutledande bevis på den kontinuerliga existensen av människans själ.

Spiritualismen är en religös åskådning där huvudfokus ligger på den Femte principen (personligt ansvar). Vi har vår fria vilja och möjligheten att skilja på rätt och fel, därför är vi ensamt ansvariga för alla våra tankar och handlingar. Dessutom är vi våra egna domare här och nu och vi kommer att få kompensation och vedergällning i enlighet med den Sjätte Principen.

Vi blir inte spirituella automatiskt när vi lämnar jordelivet. Vi kommer alltså att behålla våra drag vi hade när vi levde i en fysisk kropp. Vi har i oändlighet möjligheter att utveckla vår själ, eftersom fri vilja och personligt ansvar fortfarande är relevanta. Spiritualismen är en progressiv religion som kan övervinna materialistiska influenser.

”Eftersom du är en själ överlever du döden, och eftersom du är en själ lever du idag. Själen inom dig, som får dig att leva, är samma själ som besjälar alla medlemmar av alla nationer, alla raser och alla hudfärger. Spirituellt är alla människor i världen ett. Spiritualismen avslöjar den själsliga enigheten för hela mänskligheten. Gud gjorde oss till medlemmar till en stor själslig familj.”

– Maurice Barbanell

Medium är vanliga människor som genom träning utvecklat sin naturliga förmåga att kommunicera med andevärlden. Det finns olika typer av mediumskap eftersom de i andevärlden kommer att alla sätt de kan för att kommunicera, för att hjälpa oss förstå sanningen med evigt liv.

En guide till privata mediala sittningar hittar du här!

Emma Harding Britten 1823-1899 som mottog de sju spiritualistiska principerna 1871 i England.