6. Återverkan av våra handlingar

Spiritualismens sjätte princip lyder i originaltext: ”Kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden”.. Den är inspirerande eftersom det handlar om naturlagarna och ”lag om orsak och verkan”. Lagen om orsak och verkan har diskuterats inom många områden, såsom fysik, psykologi, filosofi och spiritualism.

Alla våra handlingar leder till vågor på vattnet. De händer med det samma även om reaktionen inte sker omedelbart. Vi kom hit till jorden för att lära oss leva och integrera med mänskor som är olika oss det kan vara människor med andra trosuppfattningar eller annorlunda temperament än vad vi har[1].

Denna princip gäller alla aspekter av vårt liv och även hur vi tar hand om vår fysiska kropp. Om vi missbrukar kroppen så vet vi vad vi kan förvänta oss för följder.

Forntida filosofi

Det finns många filosofer i det förflutna som har diskuterat lagen om orsak och verkan, till exempel Al-Kindi (800-873) som anses vara den första islamiska filosofen och kallas också ”den arabiska filosofins far”. När han resonerade om Gud sa han:

”Den viktigaste idén här är att Gud agerar genom skapade mellanhänder, som i sin tur agerar på varandra – genom en kedja av orsak och verkan – för att producera det önskade resultatet. I själva verket handlar inte dessa mellanhand agenter alls, de är bara en ledning för Guds egen handling”[1].

Detta uttalande kan också jämföras med den första principen om spiritualism som, bland annat, säger att Gud är inom oss alla och att det finns en medveten skapande orsak.

Al-Kindi inspirerades av den grekiska filosofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) som förklarade att det finns fyra orsaker som måste arbeta tillsammans och kan förklara ett slutresultat. Dessa orsaker är:

• Materiell orsak (materialet som kommer att användas)
• Formell orsak (den form som materien kommer att vara i)
• Effektiv orsak (den primära kraften, t.ex. handlingen som initierar förändringen, till exempel genom att slå den första dominoen får andra att falla)
• Slutlig orsak (ändringens syfte, anledning eller avsikt)

Naturligtvis är de två första orsakerna av materialistiskt tillstånd, men den tredje kan jämföras med en tanke och den fjärde med meningen med livet”[2].

Jag vill också nämna ett vackert citat av Buddha som resonerade på lagen om orsak och verkan på detta sätt[3]:

”Om du vill lära känna ditt förflutna, titta på nuet, eftersom det är resultatet. Men om du vill lära känna din framtid, observera nuet, för det kommer att vara orsaken.”-Buddha

Psykologi

I psykologin definieras förhållandet mellan orsak och verkan som följande tre villkor och de måste alla vara uppfyllda för att bevisa orsak och verkan[4]:

1. Orsaken måste uppstå i tid före effekten.
2. Ändring i orsaken måste skapa en motsvarande ändring av effekten.
3. INGEN ANNAN FÖRKLARING för förhållandet kan presenteras.

Detta motsäger termen ”korrelation” som jag har arbetat mycket med som statistiker. I statistik söker vi efter den bästa uppskattningen för ett förhållande mellan olika variabler och det finns alltid en del av fel inom den statistiska modellen. Men målet är detsamma – att hitta förhållandet mellan orsak och verkan.

Spiritualism

I Spiritualism är den sjätte principen om ”Kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden” kopplad till lagen om orsak och verkan ”som du sår, så ska du skörda” och det handlar på ett sätt om karma; man kan inte vara grym mot andra och förvänta sig kärlek i gengäld. Detta gäller också det faktum att du kommer att bli belönad om du agerar på ett kärleksfullt sätt och fokuserar på att hjälpa de i nöd. Det fungerar i både positiva och negativa riktningar.

Många människor kan förstå denna princip eftersom de har personliga erfarenheter av detta som ”Jag gjorde något hemskt och det kommer tillbaka och hemsöker mig”, eller ”Jag hjälpte min granne och efter det började han le tillbaka”. Detta sägs att det inte är säkert att belöningen eller vedergällningen alltid manifesteras så snabbt. Naturlagarna är okrossbara men tidslinjen för effekten som ska äga rum efter orsaken är inte säker.

Belöningen/vedergällningen kan ta flera år att manifestera, eller det kan också tas om hand i livet efter fysisk död, i andevärlden. Inte för att jag tror att gamla fiender kommer att försöka skada oss i andevärlden, men vi måste alla belöna/straffa oss själva i andevärlden för alla goda och onda gärningar som vi gjort på jorden. Detta görs möjligen med hjälp av våra andelärare och guider som har varit vid vår sida hela vårt liv. Eftersom det faktum att kompensation/vedergällning inte är säker att hända under denna livstid, hänvisar det också till den sjunde spirituella principen som heter ”Vägen för utveckling är öppen för alla”.

Detta kommer också med lagen om frihet, vår valfrihet. Vi har alla vår fria vilja och det är upp till var och en av oss att göra våra val. Om vi ​​fokuserar på negativa tankar och handlingar kommer negativa saker så småningom att hända oss på samma sätt som positiva tankar och handlingar hjälper oss att leda ett bättre liv i lycka. Detta hänvisar också till den femte principen om spiritualism som handlar om ’personligt ansvar’.

Dessutom finns det ett behov för oss att vara medvetna om alla aspekter av våra liv. Om vi ​​inte är medvetna kan vi finna att vi vill gå i en riktning i livet men livet tar oss i en annan riktning. Vi vill undgå dåliga mönster men de fortsätter att uppkomma[5]. Med personlig utveckling och reflektion kan vi bli mer upplysta och börja göra de val som leder oss till kompensation snarare än vedergällning.

Sammanfattning

Den sjätte principen om spiritualism lyder ”Kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden” och är kopplad till lagen om orsak och verkan. Detta ämne har diskuterats inom många områden som fysik, psykologi, filosofi och spiritualism.

I antik filosofi nämnde jag Al-Kindi, Aristoteles och Buddha som alla hade sitt sätt att förklara denna lag.

Jag noterade också att psykologin har sin definition av denna lag och hänvisade till en egen erfarenhet av korrelation som är definierad inom statistikområdet som jag är väl bekant med. När det gäller spiritualism berättade jag om att den sjätte principen är en som många kan relatera till eftersom de hade personliga erfarenheter av kompensation och vedergällning för sina gärningar. Det vill säga de ser att de snabbt straffas eller belönas enligt deras handlingar. Trots det är tidslinjen för belöningen/vedergällningen inte säker och kan mycket väl överlämnas till efterlivet. Vi har alla våra valfrihet och genom att välja att ha positiva tankar som leder till positiva handlingar; vi kan alltid förändra en negativ spiral i livet. Tillsammans med personlig utveckling kan vi bli mer upplysta och börja göra de val som leder oss till kompensation snarare än vedergällning.

Författare: Ulf Bohman

Tillbaka till de 7 spiritualistiska principerna

Bibliografi

  1. [1] Teachings and Practice of Spiritualism, SNU.
  2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle#Four_causes
  4. https://utforskasinnet.se/om-du-inte-tycker-om-effekten-provocera-inte-orsaken/
  5. https://www.psychologytoday.com/us/blog/i-take-space/201107/lesson-in-cause-and-effect
  6. Introduction to Modern Spiritualism, by Rev, Ronald Koch, ISBN 9781365999468