Transtal

Vid transtal blandar mediet sina energier med andekontaktens energier. Mediet går in i ett förändrat medvetandetillstånd och låter andekontakten styra vad mediet har att säga. Andekontakten kommer aldrig in i mediets kropp utan står utanför mediet. Det betyder inte heller att mediet lämnar sin kropp. 

Graden av transkontroll avgör hur stark relation mediet och andekontakten har.

Från lätt trans till djup trans

Det finns många olika nivåer av kontroll. Nivån av kontroll avgör hur stark relation mediet och andekontakten har. Kontroll kan variera från inspirerad tanke, till medveten styrning, till lätt-trans, till djup-trans, till mycket djup trans. Det går från aktivt sinne till passivt sinne.

Vid partiell kontroll är mediet i stort sett vaket men kopplar bort tankeverksamheten. Ju lättare mediet har att släppa kontrollen, desto lättare har andekontakten att ta plats i mediets aura. Andevärlden använder sig av mediets egna bibliotek av ordförråd, kunskaper och erfarenheter – både omedvetna och medvetna.

Efter många års samarbete kan mediet och andevärlden blanda sig så nära att andevärlden nästan tar över mediets sinne och den motoriska kontrollen. Det sker alltid med samtycke vid ett starkt förhållande mellan mediet och andevärlden.

Vid djup trans kommer alltså andekontakten att ta kontroll över mediets kropp. Då tillåter mediet en andekontakten att ta kontroll över sin kropp samtidigt som mediet känner att dennes egen ande drar sig tillbaka. Om detta blir tillräckligt starkt kan andekontakten ha full kontroll. Men ingen kan helt överlämna sig till andevärlden, en liten del av mediets medvetande är alltid närvarande.

Överskuggning
Mediet är fullt medveten om vad som sker. Mediet ger andevärlden tillåtelse att komma nära in i dess aura. Andevärlden influerar mediet för att tala. Inspirerat tal och skrift eller konst ligger här.

Lätt-trans
Mediet och guiden har kommit ännu närmare varandra energimässigt. Mediet är fortfarande medvetet och kan lätt påverka kommunikationen det känner av andekontaktens närvaro mer.

Full trans
Mediets medvetande ställer sig vid sidan och påverkar inte kommunikationen. Mediet kan minnas vissa fragment av vad som sagts.

Djup trans
Andekontakten talar genom mediet utan påverkan av mediets sinne. Man kan se andens karaktär genom mediet. Mediet kan även ändra kroppshållning. Mediet kommer sällan ihåg vad som har sagts. Det tar många års träning till att komma hit.

Det finns också ett mellanläge när mediet passerar in och ut ur en transkontroll. Därför är det viktigt att skilja mellan när mediet är medvetet och när andekontakten har full kontroll.

Vill du lära dig trans? Läs mer om kurs i trans här!

Bibliografi:

  1. https://www.fst.org/trance.htm
  2. https://www.arthurfindlaycollege.org/subjects/trance-mediumship/
  3. The Phenomena of Spiritualism. Spiritual Nation Union.

Tillbaka till transmediumskap