Transmediumskap

Många medium utvecklar även ett tillstånd av trans. Då kan andevärlden styra mediets tal på ett mer direkt sätt. De kan också kontrollera mediets hand och kommunicera skriftligt. Mediets sinne tenderar dock att färga vad som sägs/skrivs till en viss del.

Trans innebär att mediet går in i ett förändrat medvetandetillstånd och tillåter andevärlden att ”fånga mediets uppmärksamhet” eller sätta ett ”grepp” på mediets sinnen så att andevärlden kan blanda sig med mediet. Graden av ”kontroll” på mediets sinne kommer att bestämma djupet och kvaliteten för transen.

Trans är inte på något sätt fysiskt utan ett mentalt tillstånd, sinne till sinne.  Blandningen av energin mellan mediet och andevärlden kan vara så stark så att mediet förlorar medvetandet, men mediet somnar inte.

Läs om olika typer av trans här:

Transtal
Transskift
Överskuggning

Bibliografi:

  1. https://www.arthurfindlaycollege.org/subjects/trance-mediumship/

Tillbaka till mediumskap