Silver Birch

Silver Birch var Maurice Barbanells andeguide som under Maurice liv kanaliserade de stora verk och andeläror från andevärlden som publicerades under hans namn ”Silver Birch”. 

Silver Birch var inte en nordamerikansk indian, men han avbildas som det.  Vem han egentligen var är oklart, men han ska ha levt under Jesus tid.

Genom sitt medium Marurice Barbanell gav Silver Birch svar på frågor om livet och dess mening. Det var alltid tröstande, upplyftande, enkla och inspirerande svar.

Silver Birch var en fantastisk utvecklad ande som tog med sig andevärldens läror till mänskligheten. Han kallade sig själv som översättare;

– ”Jag är bara en ödmjuk tjänare”

– ”En tolk för dem som har skickat mig för att förklara glömda lagar som måste återupplivas som en del av den nya världen som gradvis ser dagens ljus. Tänk på mig alltid som ett munstycke. Jag representerar andens röst som försöker få sin närvaro att kännas av i er värld och som lyckas i ökande grad.”

Många spiritualister säger att om man inte har läst Silver Birch läror så är man inte utbildad av andevärlden. Hans läror är mycket upplysta och har hjälpt miljontals människor att leva sina liv. Hans undervisning förklarar syftet med livet, döden och inkarnation. Han förklarade betydelsen av vår existens och avslöjade de naturliga och universella lagarna som vi alla styrs och lever av. Silver Birch talade med en ”visdom som genomtränger varje mening”. Alla spiritualister borde läsa några av dessa böcker.

Silver Birch hade verkligen förmågan att beröra själar. Silver Birchs filosofi handlade inte bara om att vi kan kommunicera med våra nära och kära på andra sidan utan den handlade till stor del om ljus energi och kärlek som genomsyrar allt som finns i Anden. Livet har inget slut utan döden är bara en övergång till en annan dimension.  

De var och är fortfarande underbara böcker, lärorika, intressanta och fortfarande tillgängliga via Psychic Press Bookshop i Stansted Hall.

Några av dessa böcker är:

 • Teaching of Silver Birch 
 • More Teachings of Silver Birch
 • The Seed of Truth
 • Light From Silver Birch
 • The Spirit Speaks
 • Philosophy of Silver Birch
 • A Voice in the Wilderness
 • Wisdom of Silver Birch
 • Silver Birch Anthology

Citat från Silver Birch:

Anden är perfekt i sitt ursprung, anden har i sig de kreativa krafterna i allt liv. Anden är inte utsatt för ålder, svaghet, förfall eller någon av de defekter som påverkar den fysiska kroppen. Den andliga evolutionens linje är från omogenhet till mognad. En del av dess utveckling uppnås genom en fysisk kropp, som den har skapat för det syftet. Anden är dominerande, anden är kungen, anden är härskaren. Men här kommer paradoxen. Det finns en interaktion mellan ande, sinne och kropp, och kroppen begränsar andens aktivitet på jorden eftersom anden kan uttrycka sig på jorden endast genom kroppen som den har till förfogande”.

”Det finns många människor som vill förändra din värld som inte vill förändra sig själva. Och det finns många människor som vill förändra andra människor, men all utveckling och all reform måste börja med den enskilda själen. Tills du själv har utvecklat dina andliga gåvor och uttryckt dem och använt dem i tjänst är du inte lämplig att reformera någon annan. Vi är naturligtvis upptagna med den stora förnyelsens uppgift, men människan måste förnya sig själv. Han måste hitta sig själv. Han måste förändra sitt eget hjärta, sitt eget sinne, sin egen syn, så att den andliga som är gudomlig finner det yttersta uttrycket”.

Det finns ingen glädje och ingen tjänst som kan matcha att hjälpa andra. I en värld så full av mörker, där miljoner har förlorat sin väg, där det finns ett oräkneligt antal oroliga och förbryllade människor med sorg i sina hjärtan, som vaknar varje morgon i rädsla och oro för vad dagen ger – om du kan hjälpa en själ till att hitta sitt inre lugn och inse att han / hon inte är försummad, utan att den är omgiven av armar med oändlig kärlek, det är en stor uppgift. Det är viktigare än något annat”.

Håll ögonen stängda om du föredrar blindhet. Håll öronen stängda om du föredrar dövhet. Men om du är klok, kommer du att öppna din själs fönster så att du kan bli medveten om den mäktiga, enorma anden, som kommer att stärka och uppmuntra dig och få dig att veta hur livet kan levas och njutas till fullo”.

Du måste leva för dagen, för timmen, för minuten, för den andra. Leva i det ständigt närvarande ögonblicket. Ha ingen ångest för morgonen och gör det bästa du kan. Den Stora Anden är medveten om att ni alla är människor och ofullkomliga. Det är därför du är på jorden. Om du var perfekt skulle du inte vara där du är nu. Funktionen för ditt jordiska liv är helt enkelt att eliminera bristerna”.

”Du har dina moralkoder i din värld beroende på platsen där du bor. Men det är inte samma moralkod på alla platser. Vår utvärdering är baserad på effekten på själen. Detta är det viktiga; allt som främjar själsuppnåendet är bra, allt som fördröjer själsuppnåendet är dåligt”

Jag är endast ett språkrör för de som sänt mig och jag strävar inte efter ära eller belöning åt mig själv. Jag har inget begär efter att lyfta mig själv till skyarna. Jag gläds över att förmedla dessa sanningar som varit förlorade i många århundraden men som nu återupprättas i den materiella världen, märkta med den gudomliga sanningens sigill. Mitt uppdrag är att vara budbärare och jag strävar efter att troget det budskaps som getts mig”.

”Allt av materia försvinner och kommer att absorberas i det damm som den jordiska världen är skapad av. Ambitioner, önskningar, förvärv av rikedom, allt detta har ingen betydelse, men du kommer alltid att förbli en andlig varelse, och din rikedom kommer att vara precis vad som finns i din egen natur, varken mer eller mindre. Det är den lärdom som du kan lära dig i hela ditt jordiska liv. Om du lär dig det är du klok eftersom du har hittat dig själv och har du hittat dig själv, kommer du att ha hittat den stora anden. ”

Källhänvisningar

 1. https://www.the-voicebox.com/barbanellmaurice.htm
 2. https://www.silverbirchpublishing.co.uk/quotes.php
 3. https://www.spiritualpathspiritualistchurch.org/spirit-guides-part-i-silver-birch/
 4. https://www.silverbirchpublishing.co.uk/about.php
 5. Boken ”Budskap från Silver Birch”. ISBN 9789197861120. High Hill Publishing.
 6. The History and Teachings of Spiritualism. Spiritualist´s National Union.

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer