Etiska och Moraliska regler enligt Mithera Development

Jag som Spiritualistiskt Medium arbetar enligt följande etiska och moraliska regler:

 • Självklart arbetar jag med tystnadsplikt, en klient ska kunna känna sig trygg hos mig!
 • Jag kommer att återge mina kvalifikationer, min expertis och min erfarenhet som medium på ett korrekt sätt.
 • Jag kommer visa en arbetsbeskrivning över vad tjänsterna innehåller så kunderna vet vad de kan förvänta sig och förstås vad de betalar för.
 • Jag som medium ska inte ställa ledande frågor.
 • Jag kan tydligt skilja på olika mediala arbetssätt såsom tex andekontakt, avläsning av energier (psychic) osv.
 • Jag kommer att fokusera på att leverera information som ger övertygande bevis för kunden om andens/själens överlevnad och alltid sträva efter att ge information som går att verifiera.
 • Mina klienter ska känna sig upplyfta efter en medial sittning hos mig. Jag kommer aldrig ge information om död, olyckor och allvarliga sjukdomar.
 • Som medium avhåller jag mig från att förmedla budskap som är styrande och riskerar att motverka den personliga viljan, såsom ekonomi och relationer och hälsa.
 • Vid behov kommer jag att hänvisa mina kunder vidare till tex psykologer och samtalsterapeuter, psykiatriker, präster osv
 • Jag kommer inte avsiktligt att utnyttja någonting i medium-kundrelationen till min personliga, professionella eller ekonomiska fördel eller nytta.
 • Jag kommer kontinuerligt vidareutbilda mig inom det mediala området.
 • Jag kommer att uppföra mig på ett sätt som skapar en positiv bild av mediumskap som yrke. Vidare kommer jag att avstå från uppförande eller uttalanden som kan skapa ett negativt intryck hos allmänheten och deras förståelse eller acceptans för mediumskap som yrke.
%d bloggare gillar detta: