Transhealing

Mentalt mediumskap som vid privatsittningar eller plattformsdemonstrationer är ett aktivt mediumskap, andlig healing ett halvpassivt mentalt mediumskap och transhealing ett helt passivt mentalt mediumskap.

Transhealing är en passiv process mellan healingmedium och mottagare, där healingmediet överlämnar sig helt till sitt healingteam i andevärlden. Även om transhealing många gånger anses ge mer fysiska effekter än t ex andlig healing, så är transhealing även riktad till det mentala, känslomässiga och själsliga planet för klienten. Healingmediet påverkar inte var energin ska, utan litar till sitt healingteam, vilka får större utrymme att göra det de är bäst på; att förmedla healingenergi. Energin går dit den behövs mest, oftast till orsaken till eventuella problem.

Ett healingmedium får aldrig diagnostisera eller föreslå annan medicinsk behandling. Kom ihåg att healing är ett komplement till traditionell medicinsk vård och ingen alternativbehandling. Ett healingmedium har även tystnadsplikt.

Transhealingbehandling

Vid en transhealingbehandling sitter medium och patient på varsin stol, antingen snett vid sidan om varandra eller snett mittemot varandra. Transhealing kan förmedlas antingen via kontakt (en hand på övre delen av ryggen, hand i hand eller en hand på knäet) eller utan kontakt. Jag kommer att föreslå någon av varianterna, men det är alltid patienten som väljer om den vill ha kontakt eller inte. Detta är dock inte avgörande för resultatet då healingenergin kommer att flöda dit den ska ändå.

Transhealing fungerar även på distans, så de som inte vill/kan komma på besök kan få sin healing hemma hos sig efter att vi bokat en tid för detta.

En behandling tar ca 12-20 minuter så avsätt minst en halvtimme för en behandling inklusive feedback.

Din investering är 600 kr varav 120 kr moms.

Välkommen att boka tid hos transhealingmedium Ulf Bohman på ulf@dinlivscoach.nu eller 0705-420480.