Hilma af Klint

Hilma af Klint (1862-1944)  var en svensk målare, teosof och pionjär inom abstrakt andligt måleri. Hon var en ”sökare” och redan vid 17 års ålder (1879) började hon delta vid spiritualistiska seanser. Men tre år senare (1882) drog hon sig ur rörelsen på grund av att hon inte ansåg den vara helt seriös.

Men Hilma af Klints andliga sökande tog inte slut där. Hon sökte sig i stället till ett flertal filosofiska riktningar. Hon gick med i det Teosofiska Samfundet redan vid dess grundande i Sverige 1889 och deltog i teosofernas världskongress i Stockholm 1913. Dessutom finns hon med i anteckningarna hos Rosenkreutzarna.  Under 1896-1897 var hon medlem i Edelweissförbundet . Tillsammans med fyra andra medlemmar gick hon ur Edelweissförbundet och bildade den religiösa gruppen ”Fredagsgruppen”, även kallad ”De Fem”. Förutom Hilma af Klint var medlemmarna Anna Cassel, Cornelia Cederberg, Mathilda Nilsson och Sigrid Hedman. De hade spiritualistiska sammankomster varje fredag under 1896-1907 och förde anteckningar i åtta böcker.

Under deras andliga sammankomster studerade de Nya Testamentet mediterade och hade seanser där Sigrid Hedman kanaliserade andar. De utförde även olika övningar exempelvis automatisk teckning. Den kontakt de upprättade med högre andliga väsen, som de kallade de ”De Höga”. Med tiden upplevde Hilma af Klint att hon blev alltmer utvald och fick motta allt viktigare budskap.

Dessa 10 år blev en förberedelseperiod för Hilma af Klint. 1906 accepterade Hilma af Klint vid 43 års ålder att åta sig ett stort uppdrag av andarna och målade sin första abstrakta serie med 26 andliga målningar. Hennes centrala verk är serien Målningarna till Templet, som hon skapade under åren 1906-1915.

Hilma af Klint kallade denna form av skapande för ”mediumistiskt”. Hon upplevde att hon blev ledd av en andlig dimension och att hon enbart var ett medium:

”Bilderna målades genom mig direkt, utan föregående teckning och med stor kraft. Jag hade ingen aning om vad bilderna skulle framställa och ändå arbetade jag fort och säkert utan att ändra ett penseldrag”. – Hilma af Klint

Från och med 1906 ägnade sig Hilma af Klint med abstrakt/andligt måleri fram till sin bortgång 1944 då hon dog i sviterna efter en trafikolycka.

Hilma af Klint systematiska målningar kan sägas vara ”visuella representationer av komplexa filosofiska idéer och andliga begrepp”.  Hilma af Klint är en av de konstnärer som först långt efter sin död uppmärksammats och fått erkännande.

Bibliografi:

  1. https://www.hilmaafklint.se/om-hilma-af-klint/
  2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hilma_af_Klint

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer