William Stainton Moses

William Stainton Moses (1839 – 1892) var en engelsk präst, författare och redaktör. Han var även ett mångsidigt medium och en framträdande medlem i den spirituella gruppen i England, samt en medlem i Theosofical Society.

Pastor Stainton Moses blev intresserad av spiritualism och deltog i sin första seans med mediet Lottie Fowler år 1872. Han rapporterade fem månader efter sin introduktion till spiritualism att han haft sin första upplevelse av levitation. Han utvecklade själv mediala och psykiska förmågor och började publicera informationen som kom till honom genom automatskrift. Han blev en av de mest respekterade och ledande personerna bland spiritualister.

Det sägs att Stainton Moses vid ett tillfälle skrivit automatskrift med båda händerna och båda fötterna samtidigt, på fyra för honom okända språk och fyra olika ämnen.

Inget annat medium har visat så stor variation i sitt mediumskap då Moses fysiska fenomen inkluderade levitation, flyttande av objekt, ljus, ljud, apporter, lukt, vind, musik, materialisation, skrift och trans.

En av Stainton Moses andeguider kallade sig ”Imperator”, men det sägs att han hade 49 guider, vilka han inte namngav eftersom det var kända namn som inte hade varit lämpligt att nämna.

Bibliografi:

  1. https://theosophy.wiki/en/William_Stainton_Moses
  2. www.snu.org.uk

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer