2. Syskonskap mellan alla människor

Eftersom vi alla kommer från samma universella livskälla är vi i själva verket en stor familj. Det betyder att hela mänskligheten är en del av ett broderskap. Ett broderskap är ett samhälle för ömsesidigt stöd och komfort. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj. Därför är vi alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

Spiritualismens andra princip utgör essensen av religion i praktiken. Människans syskonskap handlar om medmänsklighet. Det som tjänar sina medmänniskor tjänar även Gud. Det är andens välsignelse att tjäna sina medmänniskor när det inte finns någon materiell fördel. Det är tjänsten som ges av ren osjälviskhet som förstärker vår själ. 

Vi behöver dela våra glädjeämnen såväl som våra bördor. Vi behöver förstå varandras likheter men också olikheter. Vi måste förstå behoven hos andra individer för att kunna hjälpa dem. När vi lär oss att ge, måste vi också lära oss att ta emot för att få den nödvändiga balansen i våra liv.

Det enda permanenta i livet är egentligen de andliga egenskaperna eftersom all materia är förgänglig. Vi möter människor varje dag i våra dagliga liv på jobbet, i skolan, i hemmet osv. Många av dessa människor kan behöva hjälp. Det behöver inte vara en materiell gåva, det kan vara ett vänligt ord eller ett leende, kärlek och omtanke, ett gott råd eller bara tid och någon som lyssnar på dem.

Alla syskon argumenterar ibland eftersom vi har olika åsikter, men vi kommer alla från samma källa. Människans syskonskap innebär att alla religioner och länder bör hitta ett sätt att leva tillsammans. Vi måste ta hand om hela mänskligheten och vår jord.

”Det kommer alltid att finnas skillnader mellan vana, sed, åsikt, kön och bakgrund – saker som hjälper till att skapa den rika variationen och mönstret i den värld vi lever i. Vem skulle säga att rött är viktigare eller bättre än grönt, att blått har mer betydelse än orange, att gult har mer värde än violett? Det är bara genom att blanda färger i en mängd olika kombinationer som den perfekta bilden kan målas för att uppnå den variation som är så viktig i livet.” – The Spiritualists National Union

Författare: MariaTherese Bohman Agerhill

Tillbaka till de 7 spiritualistiska principerna

Bibliografi

  1. http://spiritualist-church.org.au/index.php/the-seven-principles-of-spiritualism/the-brotherhood-of-man/
  2. The Spiritualists National Union, ’The Philosophy of Spiritualism’