Transskrift

Vid transskrift påverkar andekontakten mediets hand så att ett meddelande skrivs. Då rör sig mediets arm och hand automatiskt och oberoende av mediets medvetna vilja.

Ju tystare mediets tankar är desto tydligare blir meddelandet. Men även vid ett passivt tillstånd kan tankarna komma från mediets undermedvetna sinne. Så endast genom kritisk granskning av manus kan bevisstandaren bedömas.

Andevälden använder sig av mediets undermedvetande för att komma i kontakt. Andevärlden närmar sig mediet genom att gå in i mediets aura och blanda sina energier.

Där kan de få tillgång till mediets undermedvetande och alla mediets känslor, tankar, minnen och erfarenheter som finns där. Genom detta ”bibliotek” försöker andekontakten få mediet att förstå vad de vill förmedla.

Det finns tre olika sätt vid andeskrivande av manus

  1. Inspirerad skrift
  2. Trans skrift
  3. Automatisk skrift vid vaket tillstånd.

Inspirerad skrift
Inspirerad skrift innebär att mediet skriver de ord och tankar som strömmar genom sinnet från andekontakten. Det går ofta väldigt snabbt och kan verka automatiskt även om det inte är det. Många fina filosofier och manus har skrivits på detta sätt.

Trans skrift
Transtillstånd är att föredra eftersom det eliminerar mediets sinne. Men det undermedvetna sinnet kommer ändå påverka meddelande till viss del. Mediet går i ett tillstånd av djup trans i närheten av papper och penna. 

Leonore E. Piper 1857-1950  var ett känt spiritualistiskt medium som skrev automatiskt skrift i trans. För henne började det automatiska skrivandet med ett krampaktigt våld, med att svepa skrivmaterialet från bordet.

För att underlätta hennes transskrift vilade hon sitt huvud mot en kudde på ett bord framför sig. Hon hade ansiktet mot vänster och skrivmaterialet på höger sida.

Automatskrift i vaket tillstånd
Mediet tillåter andekontakten att komma när och blanda sig med mediets aura. Mediet bör ha ett passivt medvetande och koppla bort sina egna tankar. Men tankarna kan komma från mediets undermedvetna sinne även vid passivt medvetande tillstånd.

I vaket tillstånd så är mediet helt medveten om det som pågår men förblir helt passiv i sinnet. Då kan mediet titta på flödet av meningar, men om han blir för nyfiken på vad som skrivs kopplas skrivandet bort eller så faller vissa ord bort eller det som skrivs blir obegripligt.

Medier som är vakna under skrivandet bör försöka upprätthålla ett passivt sinne eller göra något annat med sinnen tex läsa en bok eller samtala med någon annan.  

William Stainton Moses (1839–1892) var ett engelskt spiritualistiskt medium som är känd för sin automatskrift. Han var fullt medveten under automatskriften. Han kunde skriva medvetet med sin högra hand medan hans vänster kontrollerades av sina andekommunikatörer i automatskrift. Det sägs även att Stainton Moses vid ett tillfälle skrivit automatskrift med båda händerna och båda fötterna samtidigt, på fyra för honom okända språk och fyra olika ämnen.

Det krävs ofta mycket övning för att det ska bli en försåtlig skrift. Till en början är det ofta bara klotter. Det krävs tid innan andevärlden är tillräckligt skickliga för att använda pennan. När denna färdighet har uppnåtts kan skrivandet vara mycket snabbt och många fina manus kan skrivas.

Bibliografi:

  1. The Phenomena of Spiritualism. Spiritual Nation Union.
  2. https://www.michaelteachings.com/automatic-writing.html
  3. https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/leonora-piper#Automatic_Writing
  4. https://psychics.co.uk/blog/mental-mediumship/

Tillbaka till transmediumskap