Andrew Jackson Davis

Andrew Jackson Davis (1826 – 1910) räknas som den moderna spiritualismens första filosof. Davis skrev många böcker om spiritualismens filosofi. Han hade många tankar som liknade Swedenborgs. Det finns en kraft som kallas gud och som finns i varje individ.

Den filosofi och de universella läror som andevärlden förmedlade genom Davis gav en djupare mening till bevisen för livet efter döden.

Det tros att Davis konverserade med Galen, Swedenborg, Franklin och andra i andevärlden. Men de använde honom aldrig som medium för att bevisa deras överlevnad.

I mitten av 1800-talet introducerade Davis en filosofi som heter ’Harmonial Philosophy’ som inspirerades av Emmanuel Swedenborg (i andevärlden). Davis kallas ibland för ”Johannes döparen” för modern spiritualism, eftersom han predikade spiritualistisk filosofi med en evangelisk glädje.

Davis ville utveckla ett sätt att främja andlig utveckling för alla människor oavsett kön och ålder.

Davis ville lära ut ”de vackra reglerna”. Han tyckte att vi människor ska vara snälla och ha respekt för varandra. Men vi ska även hjälpas åt att hålla ordning och hålla gemensamma regler.

Andrew Jackson Davis uppväxt
Andrew Jackson Davis var som barn en blyg och klumpig kille som ofta ville vara ensam. Dessa ensamma stunder gav honom tid och möjlighet att tala med andevärlden och sina andliga vägledare.

Davis lärare sa att Davis var en ”blockhead” och hans systrar kallade honom en ”dummy”. Davis som barn fick mycket tröst och inspiration från andevärlden.

”Sommarlandet”
Andrew Jackson Davis kunde vid 17 års ålder lämna sin fysiska kropp och resa ”till eteriska (psykiska) vibrationer och se och höra tydligt allt som inträffade under hans besök i andevärlden”. Han besökte där ”Sommarlandet” som är en plats där barn som gått till andevärlden innan de kom till vuxen ålder blir uppfostrade och får utbildning.

När barn lämnar sin fysiska kropp blir de mottagna av andevärlden som visar dem sommarlandet. I sommarlandet är omgivningarna vackrare och lyckligare än vad barnet kan ha upplevt här på Jorden. Barnen blir skyddade från all smärta och obehag. Eftersom barns minne är kort så glömmer de fort alla tråkigheter som de kan ha upplevt i jordelivet. I Sommarlandet får de nya intressen och obeskrivlig lycka.

Andebarnen i sommarlandet blir vuxna precis om jordiska barn. Men de utvecklas mycket snabbare i sommarlandet eftersom utbildningen där anpassas till barnets mentalitet. Undervisningen där är trevlig och enkel vilket gör att barnen snabbt får ökad visdom.

Metoden för undervisning är främst genom objektlektioner. Till och med omgivningarna är ordnade att spela sin roll i schemat. De hela syftet med lektionen är att utveckla de andliga krafterna av sinnet, att hålla barnet andligt friskt och träna deras observations- och resonemangsförmåga. Syftet med lärarna är att göra lektionerna intressanta och roliga.

Lyceum

Besöken i sommarlandet gjorde att Davis startade barns Lyceum-rörelse. Barnens progressiva Lyceum är en manual med hur man ska hantera och organisera söndagsskolor för barn. Den innehåller bland annat regler, övningar, lektioner, metoder och frågor och svar.

Syftet med Lyceum- rörelsen är att barnen ”under ideala förhållanden växer och blomstrar i kärlek och visdom, i tillgivenhet och kunskap”. Han menade att barn ska uppfostras som oberoende, tänkande individer som i vuxen ålder kan sprida detta till övriga samhället. Jag tycker att detta är en fantastisk åsikt. 

Det är tyvärr omöjligt att helt kopiera de ”himmelska Lyceumen”, men vi kan försöka göra det så lika som möjligt. Barnen i andevärlden vet ju redan att de överlevde den fysiska döden, barnen som lever här på jorden måste lära sig om det. Andebarnen vet även hur de använder sig av sina mentala krafter medan jordens barn måste lära sig att utveckla det. Himmelska klassrummen har ofantligt vackra omgivningar medan klassrummen här på jorden ofta är små och inte helt optimala. Andebarnen har dessutom glömt allt om lidande, fattigdom, hunger och smärta medan jordiska barn blir påminda om detta i stort sett varje dag.

Davis sa ”Lyceumbarn förväntas inte lära sig fasta svar på stereotypa frågor, som med ortodox katekism. Som oberoende, tänkande, odödliga varelser presenteras de inte med läror om tvivel och förtvivlan, för sådana läror är falska”.

Davis ville skapa en lycklig uppväxt för jordiska barn och önskade att de kunde bli lika lyckliga som andebarnen i sommarlandet. Davis sa: ”Om några år kommer medlemmarna i vår grupp att bli män och kvinnor och spridda genom mänskligt liv och utöva ett inflytande på samhället genom deras status som fruar, män, mödrar, fäder och medlemmar i olika sociala och politiska rörelser.”

Lyceums mål idag är att främja att barn och ungdomar lär sig vetenskap, filosofi och religion. Inom Lyceum uppmuntras barnen och de ges förtroende att tala offentligt. Barnen lär sig även absent healing genom att de sitter i cirkel ber böner för sjuka. På så sätt väcks deras andliga medvetenhet.

Andrew Jackson Davis anser att barn ska undervisas på ett kärleksfullt sätt med jämställdhet. Lärarna ska inte vara auktoriteter utan göra undervisningen trevlig, tydlig och intressant. ”Var tålmodig, men fast, med barn, så att du om möjligt är bättre kapabel att motverka alla onda tendenser inom dem och odla det goda”.

Undervisningen ska främja barnets eget tänkande som oberoende individer. Om jag har förstått Davis rätt så bör barn även lära sig om spiritualism och de sju spiritualistiska principerna. Dessa principer hänger ihop och bildar en helhet som gör oss till ”bättre medmänniskor”.

När vi förstår att vi kommer att överleva den fysiska döden så förstår vi även vikten av att vårda vårt liv (våra val och handlingar) samt våra medmänniskor här och nu. Vår relation med varandra fortsätter efter den fysiska döden och när vi möts igen på andra sidan kan det vara skönt och befriande att vi avslutade relationen på jorden på ett fint sätt.

Bibliografi

  1. YouTube “Andrew Jacksson Davis –The Poughkeepsie Seer” https://youtu.be/cfuHwGK-Bgo
  2. The Lyceum Manual,  A COMPENDIUM OF PHYSICAL, MORAL, AND SPIRITUAL EXERCISES FOR USE IN PROGRESSIVE LYCEUMS. 1914 Entered at Stationers
  3. “INTRODUCTION TO SPIRITUALISM AND L YCEUMISM”. PUBLISHED BY Th.e British Spiritualists’ Lyceum Union 1932. E. F. ROBERTS, Printer. Bradford Road, Batley.
  4. http://www.ehbritten.org/docs/nsc_bslu/1932__bslu___introduction_to_spiritualism_and_lyceumism.pdf
  5. The History and Teachinigs of Spiritualism. Spiritualist National Union.
  6. https://ia800706.us.archive.org/19/items/lyceummanualcomp00brit/lyceummanualcomp00brit.pdf
  7. http://www.easthamiltonspiritualchurch.net/pioneers-of-spiritualism.html

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer