Andlig vägledning (Spiritual Assessment)

Boka tid

Andlig vägledning är främst avsedd för klienter som själva håller på att utveckla sina andliga förmågor. Mediet hjälper då klienten att hitta rätt potential, talang, fokus och syfte. Det ska vara en uppmuntran till klienten att hitta rätt i sin andliga utveckling.

Andlig vägledning kan vara bra för:

  • att hitta sin egen andliga väg
  • få bekräftelse att man är på rätt väg
  • upptäcka nya talanger och potential
  • få vägledning i form av råd och tips hur man ska gå vidare
  • om man känner sig blockerad eller vilsen i sin andliga utveckling
  • när man behöver en bedömning av sina egna andliga framsteg

Vid andlig vägledning läser mediet av klienten psychic dvs mediet har inte kontakt med andevärlden utan arbetar utifrån klientens energier och aura. Man kan kalla det för ”själ till själ – kommunikation”.

Syftet andlig vägledning är att belysa klientens nuvarande andliga livssituation och ge kraft. Klienten ska lämna sittningen med en känsla av inspiration, energi, bekräftelse och en positiv handlingsplan att för att bemästra eventuella hinder eller blockeringar.

Om klienten önskar kan det bli en mix av psychic och andekontakt.  

ANDLIG VÄGLEDNING (spiritual assessment)
30-40 min 1000 kr varav 200 kr moms inkl inspelning från sittningen.

Entré till konsultationsrum