Ramadahn

Namnet Ramadahn betyder ”ljuskrets”. Ramadahn var mediet Ursula Roberts andeguide och hans visdom har erkänts och vördats av alla som har hört hans tal eller har läst hans ord. 

Ramadahn sa bland annat ”Ni borde komma ihåg hela tiden att ni själva – nationen till vilken ni tillhör och världen som omger dig – passerar genom denna tid av besvär och rädsla eftersom det är resultatet av det som har varit sått och skapats tidigare.”

Ramadahn talade även om vad som händer vid döden ”Ofta när kroppen åldras och själen gör sig redo att bryta ut i det nya livet av Anden börjar en vacker förberedelsetid”.

Läs mer om Ursula Roberts här.

Källhänvisningar

  1. http://community.humanityhealing.net/group/spiritualism-living-in-two-worlds/forum/topics/the-wisdom-of-ramadahn-through-his-medium-ursula-roberts
  2. https://www.snu.org.uk/shop/living-in-two-worlds-ursula-roberts
  3. https://www.the-voicebox.com/ramadahan.htm
  4. The History and Teachinigs of Spiritualism. Spiritualist National Union.

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer