Electronic Voice Phenomena (EVP)

EVP kräver till skillnad från andra fysiska fenomen inte energi av ett medium. Det man behöver är tid, tålamod och engagemang. Man låter radioapparter vara inställda på ett vitt brus medan ljudupptagning pågår från en bandspelare eller liknande. Efter inspelningen, när bandet spelas upp kan rösterna höras. Rösterna kan även svara på direkta frågor som ställts av de personer som gör inspelningen. 

Det har spelats in anderöster även vid fysiska seanser. Det kan vara enstaka ord, fraser eller meningar. Jag anser att inspelning av röst från en avliden person är ett fint bevis på själens överlevnad. 

Tillbaka till fysiskt mediumskap