Transfiguration

Vid transfiguration formar andeoperatörerna en ectoplasmisk mask över mediets ansikte. Denna mask formas till en avlidnes ansikte så som personen såg ut när den levde på jorden. Om man som deltagare ser från sidan så kan man se att masken ligger utanför mediets ansikte. Transfiguration sker vanligtvis i diffust rött eller blått ljus då mediet sitter i en kabinett som hjälper till att koncentrera energin. Ljuset ska belysa ansiktet men inte vara tillräckligt ljust för att förhindra bildandet av ectoplasma. Oftast är mediet i djup trans.

Att se en avlidnes ansikte över ett medium som inte har kunskap hur den avlidne ser ut är ett fantastiskt bevis för själens överlevnad och kan skänka en enorm tröst för efterlevande. Ibland kan även den avlidne tala genom mediet i trans.

Det är viktigt att skilja på transfiguration och överskuggning. Vid överskuggning har andliga guiden dragit sig väldigt nära mediet och de som är mediumistiska kan se en energibaserad förändring framför ansiktet. Men överskuggning är inte fysiskt med ectoplatsma utan mentalt mediumskap.


Tillbaka till fysiskt mediumskap