Leslie Flint

Leslie Flint (1911-1994) var ett känt brittiskt direkt-röstmedium. Det innebär att rösterna som hördes var direkt från den avlinda, hörbara röster, inte genom mediets röst. Leslie var det mest testade mediet i England. Han blev bla bunden, förseglad, fastknäppt och -hållen men ändå kom rösterna för att förmedla evigt liv. 

“Jag tror att jag kan påstå att jag är det mest undersökta medium som detta land någonsin frambringat …. Jag har blivit instängd, bunden, min mun har förseglats och fått munkavle, jag har surrats och hållits fast och trots detta har rösterna fortsatt att komma med sitt budskap om evigt liv.” – Leslie Flint

Leslie bodde i unga år med sin mormor. Han var andligt intresserad men tyckte inte kyrkan räckte till. Han fick uppleva vad verklig fattigdom innebär och arbetade som ung bl.a. som dödgrävare, vaktmästare på en biograf, servitör på en pub, dansare och som bombdesarmerare under kriget.

Direktröst
Direktröst kräver en mycket utvecklad form av fysiskt mediumskap. Detta fysiska fenomen kräver två väsentliga saker för dess produktion:

  1. Psykisk energi, som medlemmarna i seansen eller cirkeln bidrar med.
  2. Ektoplasma som huvudsakligen kommer från ett fysiskt medium och används för att skapa ett ektoplasmiskt talande instrument.

Fenomenet direktröst sker liksom de flesta fysiska fenomen i mörker. Då talar anden inte genom mediets mun, utan från en punkt utanför mediets kropp. Det kan hända att rösten inte ens kommer från den plats i seansrummet där mediet sitter. Den kan komma från motsatta sidan av rummet eller från taket, och den kan flyttas omkring under seansens gång.

Andekontakten kan också bygga upp en röstlåda av ektoplasma som svävar fritt i luften. Andevärlden koncentrerar då energin i röstlådan så att den producerar en kopia av en mänsklig röst. Rösten är då ofta väldigt lik den som andekontakten hade när de levde på jorden. Rösten kan låta förstärkt som när man talar i en megafon. Det finns ofta en underton av mediets egen röst.

Denna typ av mediumskap är det mest testade. Vi människor förstår röster och när någon talar till oss så vet vi att den personen närvarar och lever. Tänk dig att t.ex. höra din avlidna mormors röst. Det är utom varje rimligt tvivel att mormor då är närvarande och levande även om detta sker i mörker.

Källhänvisningar

  1. https://www.facebook.com/LeslieFlintEducationalTrust/
  2. https://www.leslieflint.com/who-is-leslie-flint
  3. ”Röster i mörkret (Voices in the Dark)”, Regnbågsförlaget AB, ISBN 978-91-85757-18-3
  4. http://adcguides.com/validity2.htm
  5. http://www.spiritual.se/fysiskt-mediumskap/

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer