Hur de sju spiritualistiska principerna mottogs

Emma Hardinge Britten
Mediet Emma Hardinge Britten (1823-1899) föddes i London, England och utvecklade sin mediala förmåga i ung ålder. Hon gick med i ett hemligt ockult sällskap där de experimenterade med clärvoyant-tekniker. Hon åkte också till USA och höll flera tal om Spiritualism. Emma kände också Fox-systrarna som är kända för ”Rappings of Hydesville” [1].

Robert Owen
Robert Owen (1771-1958) var en välkänd walesisk filantrop, konverterade till spiritualism 1854 efter att han deltog i en serie av seanser med det amerikanska mediet Maria B. Hayden [2]. Hayden anses vara mediet som förde Spiritualism till Storbritannien.

Seansen
Vid en av de seanser där Emma deltog som ett transmedium tillsammans med sin mamma, Oliver och Mary Anne Johnson, Robert Dale Owen (Robert Owens son), William Lloyd Garrison och några andra, mottogs principerna. Först manifesterades Robert Owens ande genom knackningar och han ville förmedla en uppsättning av budord genom Emma. Sedan satt Emma vid ett piano och spelade ett vackert improvisationsstycke i några minuter. Då förklarade Emma att hon var redo att ta emot informationen. Väl i trans började hon tala långsamt och tio bud gavs medan Robert Dale Owen, andekontaktens son, transkriberade dem [3].

De ursprungliga 10 buden
De ursprungliga 10 buden som gavs vid seansen där Emma deltog som ett transmedium var [1]:

”I Jag ska söka efter sanning i varje avdelning: testa, bevisa och försök om det du anser som sanning är sanning och sedan acceptera det som Guds ord.

II Du ska fortsätta leta efter sanningen hela ditt liv: Och upphör aldrig att testa, bevisa och försöka allt du anser vara sanning.

III Du ska leta med alla möjliga medel efter de lagar som ligger till grund för allt liv och varelse: Du ska sträva efter att förstå dessa lagar, leva i harmoni med dem och göra dem till lagarna i ditt eget liv, din regel och vägleda i alla dina handlingar .

IV Du får inte följa exemplet av någon människa eller uppsättning av människor: Följ inte någon lära eller acceptera någon teori som din livsregel som inte är i strikt överensstämmelse med din högsta känsla av rätt.

V Du kommer att komma ihåg att ett fel som görs mot en av dina medmänniskor är ett fel gjort mot alla: Och du ska aldrig begå något fel medvetet mot någon av dina medmänniskor, och inte förknippas med fel gjort av andra utan att sträva efter att förhindra eller protestera mot det.

VI Du ska erkänna alla människors rätt att göra, tänka eller tala för att vara exakt lika med dina egen rätt: Och alla rättigheter som du kräver ska du alltid ge andra.

VII Du ska inte hålla dig bunden till kärlek eller förknippas med de som är obehagliga eller avvisande för dig: Men du ska hållas bunden att behandla sådana som du inte tycker om med mildhet, artighet och rättvisa och aldrig låta dina antipatier för att göra dig otrevlig eller orättvis mot någon levande varelse.

VIII Du ska alltid betrakta rättigheter, intressen och välfärd för många som viktigare än de som är för den enda eller för få: Och i de fall där din välfärd eller din väns välfärd ska balanseras mot samhällets, ska du offra dig själv, eller vän, till välfärden för många.

IX Du ska lyda lagarna i det land där du bor: I allt som inte strider mot din högsta känsla av rätt.

X Din första och sista plikt på jorden, och hela ditt liv, ska vara att söka efter principerna om rättigheter och att leva dem ut till din yttersta kraft: Och vilken som helst trosbekännelse, föreskrift eller exempel som strider mot dessa principer, ska du avvisa och alltid komma ihåg att rättigheterna är – i moral, rättvisa; inom vetenskap, harmoni, i religionen, Guds faderskap, syskonskap mellan människor, människosjälens odödlighet och kompensation och vedergällning för det goda eller det onda som gjorts på jorden.”

Här kan man se att det tionde budet kanske är det viktigaste med avseende på hur dessa bud har ändrats, omformulerats och reducerats till de 7 Spiritualistiska principerna.

Betydelsen av principerna
För mig finns det tre huvudfaktorer som anger vikten av spiritualismens principer:

För det första ingår Spiritualismens filosofi i dessa principer och det faktum att principerna gavs av andevärlden innebär att Spiritualismens filosofi bygger på andevärldens ord.

För det andra är principerna riktlinjer för människor i deras dagliga liv. Principerna motsvarar kristendomens tio bud, men skillnaden är att de tio budorden i kristendomen säger till människor vad de ska göra eller inte ska göra och Spiritualismens principer agerar mer som riktlinjer för att hjälpa människor att leva sina liv.

För det tredje förenar principerna spirituella rörelser runt om i världen och kan ses som hörnstenar som varje spiritualist bör acceptera som referens och riktlinje. De fungerar också som en gemensam front för alla spirituella kyrkor och hjälper till att Spiritualismens religion erkänns.

Slutsats
De sju principerna för spiritualism mottogs av det brittiska mediet Emma Hardinge Britten. I en seans gick hon i trans, och Robert Owens ande kommunicerade tio budord genom henne. De ursprungliga tio buden omformulerades senare och reducerades till sju principer som fortfarande är Spiritualismens principer i dag.

Dessa principers betydelse består av tre huvudsaker:
• Spiritualismens filosofi ingår i dessa principer och de ges av andevärlden
• Principerna fungerar som riktlinjer, inte bud, för varje spiritualists vardag
• De agerar för att förena alla spirituella kyrkor och är hörnstenarna i Spiritualismens religion

Författare: Ulf Bohman

Tillbaka till de 7 spiritualistiska principerna

Bibliografi

  1. http://www.spiritualpathspiritualistchurch.org/emma-hardinge-britten-the-seven-principles/
  2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
  3. PRINCIPLES OF SPIRITUALISM by SANDRA GRUFFERTY, 2017, ISBN: 0244038473 9780244038472.