Red Cloud

Red Cloud var mediet Estelle Roberts andliga guide. Han talade om många olika ämnen till exempel ”Var leder Spiritualismen dig?” Han jämförde Spiritualism med kristendomen för två tusen år sedan och naturlagen för fyra tusen år sedan. Han omformulerade frågan till att vara: ”Var leder den stora sanningen dig?”

Red Cloud förespråkade att vi alla har en fri vila och att vi ska tänka själva. Han sa även att våra böner endast kommer att hjälpa oss om vi hjälper oss själva. Han sa även att Bibeln kan vara en resurs, men ”läs Bibeln för er själva, inte genom en annans sinne, inte ens genom mina.”

Red Cloud sa även att vi måste förstå lagen om orsak och verkan och att materialismen förstör andlig sanning. 

Mediet Estelle Roberts sa: – ”Jag har arbetat med Red Cloud i nästan femton år, och under den tiden har han slitit oavbrutet för att visa evig andesanning. Han har aldrig berättat vem han var på jorden. På frågan har han alltid svarat: ’Känn mig genom mina verk.’ Vi vet att han levt på Jorden före oss, när han antagligen bodde i Egypten. Vi tror också att han antingen var i den här världen, eller mycket nära den, på Jesu dagar från Nasaret. ”

Några citat från Red Cloud:

”Se på blommans ansikte och notera dess skönhet”

”Andas in parfym som lyfter försiktigt till näsborrarna. I det ögonblicket av tyst beundran når du Guds trädgård och ditt andliga hem. För hemmet med Gud kan bara vara i skönhet, oavsett sätt du söker efter det”.

Läs gärna mer om fantastiska mediet Estelle Roberts här!

Källhänvisningar

  1. https://www.spiritualpathspiritualistchurch.org/spirit-guides-part-v-red-cloud/

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer