Ectoplasma

Det är få medium som har förmågan att skapa ectoplasma. Mediet är då vanligtvis i ett tillstånd av djup trans, men det har i sällsynta fall förekommit att högt utvecklade medium bildat ectoplatsma trots att de varit fullt medvetna och även deltagit i samtalet mellan de två världarna. Ett sådant medium var Leslie Flint.

Ectoplasma betyder ”utanför bildad” och kommer från grekiska orden ektos och plasma.  Ordet ektoplasma myntades av den psykiska forskaren Nobelprisvinnaren, Charles Richet för att beskriva vad han hade bevittnat under en seans.  Han beskrev det som ett ämne som började som en ånga men som sen sakta materialiserades till en våt, slingrande substans som tog formen av en lugn typ av material.

Ectoplasma är som ett ”levande ämne” som huvudsakligen tas från mediets kropp med hjälp av andevärlden. Ectoplasman flyter då från kroppen och tar sedan form.

Ectoplasma producerar i huvudsak två olika typer av fenomen:

  1. Fenomen synliga för det fysiska ögat
  2. Fenomen hörbara för det fysiska örat

Ectoplasma är ytterst ljuskänsligt. Därför sker ofta fysiska fenomen i mörker eller med en lätt lysande röd lampa. Det måste hanteras med försiktighet och endast när andevärlden tillåter.

Bibliografi:

  1. The Phenomena of Spiritualism. Spiritualist National Union.
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ectoplasm_(paranormal)
  3. https://paranormal.lovetoknow.com/about-paranormal/what-ectoplasm-is-when-it-appears

Tillbaka till fysiskt mediumskap