En guide till privata sittningar

En privatsittning är en form av andekommunikation, precis som vid storseanser. Skillnaden är att en privatsittning sker privat, en-till-en.

Alla försök att kommunicera med andevärlden är, p.g.a. dess natur, helt experimentellt, varför resultat aldrig kan garanteras.

En privatsittning bör vara både en bevisande och upplyftande upplevelse. Vi förmedlar bara positiva budskap.

Nedan följer några svar på vanliga frågor som kanske gäller dig angående privatsittningar:

Kommer jag få svar på min framtid (kommer jag bli spådd)?

Definitivt inte! Spiritualistiska medium spår inte. Det vi gör är att försöka ge bevis på mänskliga själens överlevnad efter döden. Vi kan ge vägledning om framtiden, men det är du själv som väljer dina val och handlingar.

Är det skrämmande?

Inte det minsta. De som vill kommunicera med dig från andevärlden är, allt som oftast, människor som du kände och som brydde sig om dig när de levde på jorden – varför skulle du vara rädd för dem?

Men om de vill berätta något som jag inte vill veta?

Andevärlden är, enligt naturlagarna, bundna att kommunicera i termer av sanning och kärlek, alltså kommer de inte berätta något som skulle oroa dig eller göra dig arg.

Kan de säga vad som ska hända i framtiden?

Nej! De kan inte spå din framtid eftersom den inte existerar än. Men eftersom de inte tyngs av fysiskt sinne och materiella influenser, kan de ibland ha ett vidare och mer långsiktigt perspektiv av det troliga utfallet av dina handlingar. Därför kan de försöka göra oss uppmärksamma på dessa troliga utfall innan de händer.

Vet mediet allt om mig?

Mediet vet absolut ingenting om dig innan sittningen börjar. Under sittningen kommer mediet bara veta de fakta som andevärlden väljer att berätta för honom/henne. På samma sätt som när de levde här på jorden, kommer dina vänner i andevärlden respektera din integritet och ingenting av väldigt privat natur kommer att avslöjas – om det inte är helt nödvändigt för kommunikationen.

Dessutom minns medier väldigt sällan mycket efter sittningens slut.

Ska jag tänka på personen eller personerna som jag vill ha kontakt med?

Det kan du göra om du vill, men det finns absolut ingen garanti för att en speciell individ kommer igenom. Kom ihåg att vi är helt beroende av andevärldens önskningar för att kommunicera. Vi kan inte ”kalla på dem” – det är de som bestämmer om de vill kommunicera eller inte. Att koncentrera sig på eller önska att en specifik individ ska komma igenom är inte rekommenderat – det kan begränsa förmågan för dem som är där för att prata med dig.

Finns det något jag kan göra för att få min sittning mer framgångsrik?

Ha ett öppet sinne. Försök att inte begränsa dina tankar till en eller två personer – kommunikation kan komma från i stort sett vem som helst som du känt (eller till och med från personer som gått bort innan du föddes).

Var ärlig mot mediet. Om du inte förstår en del av meddelandet ska du säga till om det så att mediet kan försöka klargöra det för dig. Var ärlig mot dig själv; säg inte ”nej” bara för att vara besvärlig och säg inte ”ja” bara för att vara hjälpsam.

Håll dessa få enkla riktlinjer i minnet och din sittning bör bli en erfarenhet att minnas.

Vill du veta mer?

Att kommunicera med andevärlden är inte bara till för de få med gåvan. Alla kan lära sig det. Det finns ett flertal olika kurser och utbildningar i ämnet.

Information om spiritualistikt mediumskap finns att läsa här!