Systrarna Fox

Systrarna Fox från New York spelade en viktig roll i skapandet av modern spiritualism. De tre systrarna var Leah (1814–1890), Margareta (även kallad Maggie) (1833–1893) och Catherine (även kallad Kate) Fox (1837–1892).

Knackningarna i Hydesville

Familjen Fox flyttade 1848 in i ett hus på en bondgård i Hydesville, New York. Det gick ett rykte om att husets tidigare hyresgäst lämnade huset pga mystiska ljud och att en man blivit mördad pga. ekonomiska skäl.

De två yngsta systrarna Maggie (14 år) och Kate (11 år) började höra knackningar i väggen i sovrummet. Runt sänggåendet varje kväll hörde de en rad knackningar i väggarna och möblerna – knackningar som de trodde kom från andevärlden.

Den 31 mars, strax innan mörkret, försökte Kate efterlikna eller imitera ljudet med händerna. Rappningarna som bara hördes vid sänggåendet innan svarade med samma antal ljud som flickan just gjorde. Sedan talade Maggie och sa:

– Gör som jag, räkna en, två, tre, fyra varefter hon klappade hennes händer fyra gånger.

”Fenomenet” svarade med fyra knackningar i följd.

Senare gick fru Fox in i ’spelet’ och bad om tio slag. Till svar fick hon tio knackningar. Hon bad också om åldern på sina döttrar och den till synes intelligenta skaparen av ljuden svarade med knackningarsom var korrekta angående flickornas ålder.

Ryktet om systrarna Fox spred sig snabbt runt USA och sedan även internationellt.

Familjen övergav huset och skickade Margaret och Kate att bo med sin äldre syster, Leah Fox, i Rochester. Leah visade sig också har talang för att kommunicera med andevärlden. Där fortsatte knackningarna men även flera manifestationer tillkom. Bord började dansa, objekt flyttades och det spelades på gitarrer. Även fysiska beröringar upplevdes.

Den 14 november 1849 ägde det första mötet för en liten grupp av spiritualister rum i Corinthian Hall i Rochester. Där bildades även en kommitté med 5 deltagare från publiken för att testa och rapportera.

Alla tre systrar hade privata sittningar med betydelsefulla människor som historiker, pastorer, läkare, advokater, journalister och politiker. Det skrevs både artiklar och böcker om ämnet.

Tester och undersökningar

Många undersökningar och tester gjordes. Det var två problem som skeptikerna mötte;

  1. förklara hur knackningarna uppkom
  2. förklara hur intelligensen kunde besvara frågor som i många fall var mentalt ställda med ord och inte knackningar.

Skeptikerna påstod att systrarna kunde producera ljudet genom att knäppa på knogar och leder både i händer och med tårna. Men hur frågorna kunde besvaras korrekt trots att de var mentalt ställda har skeptikerna inte kunnat finna svar på.

En av skeptikerna var Sir William Crookes (1832-1919). Han ville avslöja att spiritualism var lurendrejeri. Det intressanta är att han till slut blev övertygad. 

Sir William Crookes deltog i en av Kate Fox 1876 seanser och efter det skriver han: ”Jag höll mediets två händer i en av mina medan hennes fötter vilade på mina fötter. Papper låg på bordet framför oss och min frikopplade hand höll i en blyertspenna. En lysande hand kom ner från den övre delen av rummet, och svävade nära mig i flera sekunder, tog blyertspennan från min hand, skrev snabbt på pappersarket, kastade pennan ner, steg över våra huvuden och bleknade gradvis in i mörker”.

Kate Fox testades även av en manlig nyhetskorrespondent som skrev om en demonstration. Han hade innan sessionen kontrollerat både hennes händer och fötter. Han skrev att han testat Kate på all möjliga sätt, men kunde inte hitta bevis för bedrägeri.

1904 lekte några skolbarn i systrarnas barndomshem i Hydesville som då var känt som ett ”spökhus”. De upptäckte delar av ett skelett. En läkare uppskattade benen om ungefär 50 år gamla. Det var trovärdigt åldersmässigt till systrarnas berättelse.

Mrs Magaret Fox sista tid

1905 hölls ett möte med Medico Legal Society of New York of New York där ämnet spiritualism diskuterades. En kvinnlig läkare som inte var en spiritualist berättade en historia om de sista timmarna med Mrs Magaret Fox. Läkaren besökte Margaret några timmar varje dag vid sin dödsbädd. Margaret kunde varken röra på fötter eller händer. Men ändå hördes knackningar både i väggen, i taket och i golvet.

Från Knackningarna i Hydesvill till dagens spiritualism

Knackningarna i Hydesvill var en början till dagens spiritualism. Redan 1853 startade den första Spiritualistiska kyrkan i Storbritannien. Den första Spiritualistska-tidningen, The Yorkshire Spiritual Telegraph, publicerades 1855. I Storbritannien har spiritualismens spridit sig snabbt. På 1870-talet fanns det både flera spirituella kyrkor i landet.

Nu kan vi både bevittna medium kommunicera med andevärlden och vi kan även lära oss själva. Systrarna Fox visade att många människor är känsliga och kan ta emot budskap från andevärlden.

Hydesville-rapporterna är viktiga på grund av att de fenomen som inträffade markerar utgångspunkten för modern spiritualism. Det visar att:

  1. vi överlever den fysiska döden
  2. levande människor kan kommunicera med de i andevärlden
  3. vissa människor naturligtvis har mediumistiska förmågor

Källhänvisningar

  1. https://www.smithsonianmag.com/history/the-fox-sisters-and-the-rap-on-spiritualism-99663697/
  2. http://www.survivalafterdeath.info/mediums/foxsisters.htm

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer

Systrarna Kate, Leah och Maggie Fox