Mediumskap

Det finns två olika typer av mediumskap: mentalt mediumskap och fysiskt mediumskap. Under mentalt mediumskap ligger även transmediumskap och healing.

Mentalt Mediumskap

Bilder (Clairvoyance)
Röster (Clairaudience)
Känslor (Clairsentience)
Ljud (Clairalience)
Dofter (Clairgustance )
Klart vetande (Clairknowingness)

Trans

Transtal
Transskrift
Överskuggning

Healing

Andlig healing
Transhealing

Fysiskt mediumskap

Ectoplasma
Materalisationer
Direktröst
Transfiguration
Electronic Voice Phenomena (EVP)
Levitation