Direktröst

Direktröst kräver en mycket utvecklad form av fysiskt mediumskap. Detta fysiska fenomen kräver två väsentliga saker för dess produktion:

  1. Psykisk energi, som medlemmarna i seansen eller cirkeln bidrar med.
  2. Ectoplasma kommer huvuddelen från ett fysiskt medium och används för att skapa ett ectoplasmiskt talande instrument.

Fenomenet direktröst sker liksom de flesta fysiska fenomen i mörker. Då talar anden inte genom mediets mun, utan från en punkt utanför mediets kropp. Det kan hända att rösten inte ens kommer från den plats i seansrummet där mediet sitter. Den kan komma från motsatta sidan av rummet eller från taket, och den kan flyttas omkring under seansens gång.

Andekontakten kan också bygga upp en röstlåda av ektoplasma som svävar fritt i luften. Andevärlden koncenterar då energin i röstlådan så att den producerar en kopia av en mänsklig röst. Rösten är då ofta väldigt lik den som andekontakten hade när de levde på jorden. Rösten kan låta förstärkt som när man talar i en megafon. Det finns ofta en underton av mediets egen röst.

Denna typ av mediumskap är det mest testade och mest demonstrativa av all kommunikation med andevärlden. Vi människor förstår röster och när någon talar till oss så vet vi att personen närvarar och lever. Det är ett fantastiskt bevis att höra sin avlidna mormors röst igen. Det är utom varje rimligt tvivel att mormor då är närvarande och levande även om detta sker i mörker.

Ett mycket känt direktröst medium var Leslie Flint (1911-1990).  Han kunde producera ectoplasma i vaket tillstånd och man kunde höra honom prata samtidigt som sina andeguider.

Idag har vi David Thompsson som har sitt huvudsäte i Australien med en grupp som kallas ”Silver Cord Circle”. Jag fick bevittna samtal från efterlivet när de besökte Ockelbo i Sverige 2016. De upprätthåller strikta kontroller för att säkerställa att rösterna och materialiseringarna är äkta, inklusive att binda upp och töja mediet och inspektera rummet före varje seans.

Bibliografi:

  1. http://adcguides.com/dvmediumship.htm

Tillbaka till fysiskt mediumskap