Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var en svensk vetenskapsman, bibeltolkare, naturfilosof, andeskådare och teolog som är den av de mest internationellt kända översatta svenska författarna genom tiderna.

Swedenborg började redan som elvaårig studera vi Uppsala universitet. Han studerade där naturvetenskap, medicin, matematik, astronomi, latin och grekiska. Han blev såsmåningom professor i teologi vid Uppsala universitet och även biskop i Skara stift.

På 1730 talet blev han mer intresserad av andliga frågor och ville finna en teori som kunde förklara relationen mellan ande och materia.

När Swedenborg var 56 år, 1744, fick han ett andligt uppvaknande. Han fick genom drömmar och visioner kontakt med änglar, andar och avlidna personer. Han kände sig utsedd av Gud att skriva himmelsk doktrin. Han skrev och publicerade 18 teologiska verk under 28 år fram tills hans död 1772.

Swedenborg skulle kunna kallas för den första spiritualisten. Fram till Swedenborgs tid ansågs andar som kommunicerade med människor vara änglar eller mästare. Att kommunicera med döda vanliga människor var helt nytt och upplevdes hotande för teologiska samhället.

Swedenborg fick mycket information om livet efter döden. Man kan sammanfatta Swedenborgs läror enligt följande;

  • Vi återfår vår ungdom och hälsa i andevärlden.
  • Livet i andevärlden liknar det på jorden. De finns hus, kyrkor, skolor osv
  • Döden förändrar inte vårt inre.
  • När vi dör tar änglar och andra goda andar hand om oss. Vi vilar några dagar och sen återfår vi fullt medvetande.
  • Andevärlden finns i flera sfärer, var och en med sin egen täthet och invånare.
  • Det finns inget evigt straff. Vi kan efter döden arbeta oss till ett högre tillstånd.
  • Äktenskap är en andlig förening som fortsätter i andevärlden.

Swedenborgs filosofi skiljer sig mot traditionell Spiritualism på många punkter men vi kan inte bortse från vilket bidrag Swedenborg gjorde för att bana en väg för andevärldens sanning.

Arthur Conan Doyle skrev följande kommentar om Swedenborg i sin klassiker The History of Spiritualism” ; ”För att fullt ut förstå Swedenborg skulle man behöva ha en Swedenborg-hjärna, och den sån föds bara en gång i seklet.”

Källhänvisningar

  1. https://www.fst.org/swedenbg.htm
  2. https://swedenborgsallskapet.se/om-emanuel-swedenborg
  3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer