Glyn Edwards

Glyn Edwards (1949 – 2015) arbetade som internationellt medium i över 45 år och anses vara ett av de finaste medierna och lärarna inom psykisk och spirituell vetenskap i Storbritannien. Han arbetade även tillsammans med Gordon Higginson under många år.

Han var ett fantastiskt medium som bland annat höll lektioner i ”sitting in the power”. Han talade om att det är viktigt att ifrågasätta sig motivet till varför man vill utveckla sitt mediumskap. Han lärde ut att vi ska utveckla vårt mediumskap utan förväntningar, helt enkelt ”här är jag” och ha tålamod hur lång tid det än tar.

Glyn var lärare vid Arthur Findlay College i över tre decennier. Han var mycket känd för kvaliteten och djupet i sitt arbete. Han hade en otrolig förmåga att demonstrera sitt mediumskap inför stor publik. 

Hans arbete var baserat på personlig erfarenhet, så han uppmuntrade sina elever att basera sin mediala utveckling på sina egna erfarenheter som uppmuntrar förtroende, tillit och öppenhet för deras individuella potential.

”Jag är ett ljus i ett större ljus
Jag är kärleksenergi inom den stora gudomliga kärleken
Jag är eld, ljuset i elden och ljuset från viljan som är Gud
Och därmed står jag
Jag är en väg på vilket människan kan uppnå
jag är en styrka som gör det möjligt för dem att stå
Jag är en ljusstråle som lyser på deras väg
Och därmed står jag
Och stående beslutar vi
och trampar på detta sätt människans vägar
och känner Guds vägar
Och därmed står jag”.


– Glyn Edwards 2009 på The Seekers Trust.

Källhänvisningar

  1. https://glynedwards.wixsite.com/glynedwards/glyn-edwards-biography

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer