1. Vi härstammar alla från samma källa

Denna princip heter i originaltext ”Guds faderskap” och är den första av de sju principerna för spiritualism. Det innebär att Gud har skapat liv och alla människor är Guds barn och har en gnista av Gud inom sig.

Vi hänvisar till Guds faderskap eftersom våra tidigare samhällen traditionellt, kulturellt har varit patriarkala när det gäller ledarskap. Tidigare profeter och seare liknar dagens medier och de flesta var manligt kön. Jesus lärde till exempel dem under sin livstid att be till ”vår fader Gud.” Att hänvisa till Gud som far är som spiritualister inte avsedd att vara sexistisk utan är ett sätt att beskriva den kärleksfulla omsorg som Gud ger.

Om du har ett barn uppmuntrar och stöder du det ett kärleksfullt sätt. Vi säger inte åt dem att de inte duger och aldrig kommer att lyckas. Nej, vi låter barnen göra misstag och hjälper dem att växa. Vår gud är inte en dömande gud utan en uppmuntrande och kärleksfull gud.

Jag ska här förklara lite om den första principen och hur jag ser på hur den speglar i universum, det fysiska livet och själva gudomligheten.

Det gudomliga

Det gudomliga består av två delar, det medvetna och det undermedvetna. Den undermedvetna delen är den nyfikna och kreativa delen. Det är skaparen. Den medvetna delen är passiv och iakttagande som absorberar och lagrar alla upplevelser i skapelsen. Det är minnesbanken. Tillsammans blir de universums utveckling.

Gud är inte en människa, men mänskligheten är en återspegling av Gud.

I Bibeln beskrivs treenigheten som Fadern, Sonen och den Helige Ande. En tolkning av detta uttryck kan vara att Fadern är den skapande delen av gudomlighet, Sonen är mänsklighet / fysiskt liv och den Helige Ande är den medvetna delen av gudomlighet.

Naturligtvis hänvisar alla kristna till Sonen som Jesus, men en del av orsakerna till att han dömdes och fick den ultimata straffen var för att han påstod att han var Guds son. Han kunde inte ljuga: Alla människor är Guds barn.

Den Helige Ande är med oss ​​alla, kontinuerligt och medvetet och erbjuder oss hjälp att hitta rätt sätt.

Fysiskt liv

Eftersom vi alla har en gnista av Gud inom oss, är det vi upplever på jorden när vi är i en fysisk kropp anslutet till Gud och läggs till den stora minnesbanken av gudomlighet.

Skapelsen består naturligtvis inte bara av människor utan också växter och djur på jorden. Jag tror att deras erfarenheter också är av betydelse för det gudomliga men på något annorlunda sätt. Men man bör alltid komma ihåg att mänskligheten härstammar från apan genom evolutionen och att vi har vårt biologiska arv med instinkter och så vidare.

Naturen på jorden är mer självbalanserad än det mänskliga samhället och är mer baserat på skapelsens harmoni jämfört med mänskligheten som har fri vilja och en betydande känslomässig sida som kan förhindra harmoni på kort sikt. Lägg till det ett överlägset intellekt som kan hjälpa mänskligheten att utveckla tekniskt avancerade saker men ändå inte tillräckligt smart för att se alla konsekvenser innan de händer. Allt detta tillsammans kan orsaka störningar i skapelsens harmoni, men det finns alltid ett behov av utveckling och jag vill påpeka att ”Trial and Error” ofta är det som driver utvecklingen i det fysiska livet framåt. Många stora upptäckter och uppfinningar har sitt ursprung i ett misstag i ett laboratorium etc.

Vissa människor är mer för att göra saker, skapa nya saker och idéer, vara mer visionära. Dessa människor är viktiga för den fysiska utvecklingen på jorden och det mänskliga samhället. Detta motsvarar den kreativa delen av Gud.

Vissa människor är mer för att hitta den inre friden och ta reda på vilka de egentligen är. Dessa människor tenderar att observera och inte fokusera på att göra ”stora saker” utan bara vad som behövs för att de ska fortsätta söka och spendera tid för andlig filosofi. Detta motsvarar den medvetna delen av Gud.

Tillsammans utgör dessa två typer av människor essensen i utveckling, både fysiskt och andligt.

Universum

Universumet består av oändliga stjärnor och galaxer och tillsammans med Guds tillåtelse expanderar det och utvecklas kontinuerligt. Med detta hänvisar jag till Macro Cosmos. Men även inom en enda del av det fysiska livet finns det ett motsvarande Micro Cosmos som expanderar och utvecklas kontinuerligt. En enda molekyl kan vara lika fascinerande som en galax. Det är ett enormt imponerande och spännande inslag i skapelsen.

Allt i universum strävar efter balans, harmoni, symmetri och symbios. Men eftersom vi här på jorden har rätt att ha fri vilja, kan det vara störningar i harmonin. Störningarna kan vara på kort eller lång sikt i människans ögon. Men i universums perspektiv är störningarna alltid på kort sikt med tanke på dess höga ålder och volym.

Slutsats

Guds faderskap är det första av de sju principerna för spiritualism och det innebär att Gud har skapat liv och alla människor är Guds barn och har en gnista av Gud inom.

Det gudomliga består av två delar, det medvetna (minnesbanken) och det undermedvetna (skaparen). Tillsammans blir de universums utveckling.

Eftersom vi alla har en gnista av Gud inom oss, är det vi upplever på jorden när vi är i en fysisk kropp anslutet till Gud och läggs till den stora minnesbanken av gudomlighet. Vissa människor är mer kreativa – de motsvarar den kreativa delen av gudomlighet. Vissa människor observerar och söker mer – de motsvarar den medvetna delen av gudomlighet.

Universum består av oändliga stjärnor och galaxer och tillsammans med Guds tillåtelse expanderar det och utvecklas kontinuerligt (Macro Cosmos). Men även inom en enda del av det fysiska livet finns det ett motsvarande Micro Cosmos som expanderar och utvecklas kontinuerligt. En enda molekyl kan vara lika fascinerande som en galax. Det är ett enormt imponerande och spännande inslag i skapelsen.

”Vi pratar med Gud genom bön. Han pratar med oss ​​genom inspiration.”
– Spiritualists National Union

Författare: Ulf Bohman & MariaTherese Bohman Agerhill

Tillbaka till de 7 spiritualistiska principerna