Materialisationer

Materialisation kräver normalt väldigt lång utvecklingsperiod av mediet. Mediet måste vara dedikerat att sitta i cirkel många år för att utveckla detta. Mediet producerar ectoplasma som kommer från håligheter i kroppen.  Andar kan materialisera sig helt eller delvis av ectoplasman.

Hel materialisering innebär att anden återskapar hela sin kropp med alla organ, hud och röst. Ectoplasman börjar långsamt flyta från mediets kropp för att ta form. Materialisationen är kopplad till mediet likt en navelsträng som förenar embryot med sin mor. Vanligtvis är mediet i djup trans inne i en kabinett. Deltagarna i rummet producerar också tillsammans med mediet ett psykisk energi som hålls kvar i kabinetten.

Deltagarna kan både se och höra deras döda anhöriga och på så sätt få bevis för själens överlevnad.

Medlemmarna får absolut inte röra ectoplasman utan andeoperatörens medgivande. Om någon rör ectoplasman så kan mediet skadas allvarligt eftersom ectoplasma byggs från mediets livsenergi blandat med andevärldens energi.

En deltagare som var med på David Thompssons seans i Ocklebo, Sverige, fick känna hennes avlidna dotters händer i sina händer. Det är verkligen ett värde som visar själens överlevnad.

Ett fysiskt medium var mycket undersökt var Helen Duncan (1897  -1956).  Helen Duncan höll en seans 1956 i Nottinghamn då polisen överföll henne. De hittades inga bevis för bedrägeri, men polisen gjorde ett riktigt stort misstag. Ett medium i trans får inte beröras och ljus får inte lysas på mediet vid fysiska fenomen. Detta orsakade enorma skador och Helen skyndades till sjukhus med andra gradens brännskador på hennes mage och bröst. Fem veckor efteråt (6 dec 1956) dog Helen till följd av brännskadorna.

Bibliografi:

  1. http://helenduncan.org/about-helen-duncan/

Tillbaka till fysiskt mediumskap