Hälsofördelar med trumljud (shamansk healing)

Trumljudet kan ha positiva effekter på din hälsa och kan hjälpa till med många tillstånd från stress, trötthet och ångest, till högt blodtryck, astma, kronisk smärta, artrit, psykisk sjukdom, missbruk och till och med cancer (källa).

Jag har arbetat med shamansk healing (där man använder trumma) i några år nu och har verkligen sett många fina resultat på mina kunder. Jag använder trumman även på mig själv och för att rena energier i hemmet och på andra ställen. Trumman är verkligen ett fantastiskt verktyg!

Därför är trumljudet bra för dig:

  1. Gör dig glad.

Trumma i grupp och du kommer att se hur glad det gör dig. Trumningen släpper ut endorfiner och alfa vågor i hjärnan, som är förenade med allmänna känslor av välbefinnande och eufori.

2.            Ger djup avkoppling.

I en studie visar blodprov från deltagare som deltog i en trummande session en omsvängning i stresshormoner.

3.            Hjälper kontrollen kronisk smärta.

Trumljudet kan fungera som en distraktion från smärta. Och det främjar produktionen av endorfiner och endogena opiater, som är kroppens egna morfinliknande smärtstillande medel. Jag har personligen blivit hjälp av trumljudet flera gånger vid ryggproblem. Den jobbiga smärtan försvinner efter några minuters trummande över ryggen. 

4.            Ökar ditt immunförsvar.

Studier visar att vibrationerna från trumman ökar immunförsvaret. Barry Bittman, MD, neurolog och VD för Yamaha Music & Wellness Institute , har visat att trumman i gruppen faktiskt ökar naturliga T-celler, vilket hjälper kroppen att bekämpa cancer liksom andra virus, inklusive AIDS.

5.            Skapar en känsla av gemenskap

Trumcirklar och grupptrummingskurser ger möjlighet till ”synkronitet” genom att du ansluter med din egen ande på en djupare nivå samtidigt som du förbinder dig med andra likasinnade personer.

6.            Stimulerar både kropp och sinne

Det grekiska ursprunget av ordet ”rytm” är ”att flyta”. Trumman låter dig flyta med livets rytmer genom att bara känna takten.

7.            Ger ett sätt att få tillgång till andliga nivåer.

Shamaner använder ofta trummor som ett sätt att integrera sinne, kropp och ande. De fokuserar på hela kroppen och integrerar sedan läkning på både fysisk och andlig nivå genom trummor, som förbinder andliga krafter.

8.            Frigör negativa känslor.

Att slå på en trumma kan tjäna som en form av självuttryck. Du kan bokstavligen trumma ut dina känslor. När de hålls kan negativa känslor bilda energiblockeringar. Den fysiska stimulansen att slå trummorna kan hjälpa till att ta bort dessa blockeringar. Trummning har även använts terapeutiskt för att hjälpa missbrukare att hantera sina känslor.

9.            Sätter dig i nuet.

Trumljudet förflyttar medvetenhet mot livets flöde. När du flyter med livets rytm kan du inte bli upptagen i ditt förflutna eller oroa dig för din framtid.

10.          Främjar personlig utveckling.

Trumljudet stimulerar kreativt uttryck. Trumljudet ger dig möjlighet att utforska ditt inre och expandera ditt medvetande medan du är med i en gemenskap.

Shamansk healingbehandling

Workshop: Helande Trumresor

Kurs i shamansk healing