De sju spiritualistiska principerna

1. Vi härstammar från samma källa

Genom en naturstudie, det vill säga genom att försöka förstå lagar av orsak och verkan, som styr allt som händer omkring oss, känner vi igen att det finns en kreativ kraft i universum. Denna kraft eller energi skapade inte bara hela universum utan livet i sina många former och fortsätter att skapa även idag. Läs gärna mer om denna princip här!

2. Syskonskap mellan alla människor

Eftersom vi alla kommer från samma universella livskälla är vi i själva verket en stor familj. Det betyder att hela mänskligheten är en del av ett broderskap. Ett broderskap är ett samhälle för ömsesidigt stöd och komfort. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj. Därför är vi alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

Vi måste förstå behoven hos andra individer för att kunna hjälpa dem. När vi lär oss att ge, måste vi också lära oss att ta emot för att få den nödvändiga balansen i våra liv. Läs gärna mer om denna princip här!

3. Andlig gemenskap, Guidad ledning och Änglaministeriet

Många spiritualister anser att denna princip är huvudprincipen. Alla religioner tror på livet efter döden, men endast Spiritualismen visar att det är sant genom att visa att vi medium kommunicerar med andevärlden. Var och en av oss har andliga vägledare och skyddsandar som hjälper oss.  Läs gärna mer om denna princip här!

4. Den Mänskliga Själens Fortsatta Existens

Det är vetenskapligt bevisat att materia/energi inte kan förstöras, utan det ändrar form. Anden är energi och därför oförstörbar. Då döden inträffar av våra fysiska kroppar, går själen tillbaka till nästa dimension, även kallad andevärlden. I andevärlden har vi en andekropp som är en kopia av vår jordiska kropp men i en mycket finare form. Vi är samma individer på alla sätt, med samma personlighet och egenskaper. Vi förändras bara genom resultat av våra egna ansträngningar. Läs mer om denna princip här!

5. Personligt ansvar

Spiritualismen anser att det finns ingen, förutom vi själva, som ansvariga för våra liv, våra val och handlingar. Ingen annan kan ta på sig ansvaret för våra synder eller skulder. Ansvaret för felaktiga tankar och gärningar ligger hos den enskilda individen. Detta skiljer oss också från kristen religion, eftersom vi inte tror att vi kommer att bli ”räddade” av Jesus. Läs gärna mer om denna princip här!

6. Återverkan av våra handlingar

Som med alla andra principer följer den naturlagar. Den här handlar om lagen om orsak och verkan. Man kan inte vara grym mot andra och förvänta sig kärlek och popularitet i gengäld. Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas. Om princip #5 på ett vis hänvisar till ”behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad” så hänvisar princip #6 till ”du kommer att bli behandlad som du behandlar andra”, ”som du sår får du skörda” och ”som du bäddar får du ligga”. Det du ger ut får du tillbaka. Läs mer om denna princip här!

7. Vägen för utveckling är öppen för alla

Vi tror på evigt liv och att evig utveckling är öppen för alla. I alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek. Alla som vill gå vägen som leder till andlig visdom och förståelse kan göra det. Läs mer om denna princip här!

Sammanfattning

Vi spiritualister, försöker hålla ett öppet och jämnt sinne så att nya sanningar kan införlivas i våra principer.

Skillnaden mellan spiritualism och andra religioner är förmågan att, genom mediumskap, bevisa att människan överlever döden. Medium kan kommunicera med de som dött och på så sätt få slutledande bevis på den kontinuerliga existensen av människans själ.

Spiritualismen är en religiös åskådning där huvudfokus ligger på den Femte principen (personligt ansvar). Vi har vår fria vilja och möjligheten att skilja på rätt och fel, därför är vi ensamt ansvariga för alla våra tankar och handlingar. Dessutom är vi våra egna domare här och nu och vi kommer att få kompensation och vedergällning i enlighet med den Sjätte Principen.

Vi blir inte spirituella automatiskt när vi lämnar jordelivet. Vi kommer alltså att behålla våra drag vi hade när vi levde i en fysisk kropp. Vi har i oändlighet möjligheter att utveckla vår själ, eftersom fri vilja och personligt ansvar fortfarande är relevanta. Spiritualismen är en progressiv religion som kan övervinna materialistiska influenser.

Läs gärna om hur principerna mottogs här!

Läs gärna om hur spiritualismen förändrade mig här!