Geraldine Dorothy Cummins

Geraldine Dorothy Cummins (1890–1969) var ett irländsk spirituellt medium, romanförfattare och dramatiker. Femton av hennes tjugotvå publicerade böcker har överförts eller producerats med automatskrift. Av resten har sju medvetet producerats; fem av dem har irländska teman och miljöer; två behandlar aspekter av psykisk forskning.

Grealdine Cummins  beskriver sina skrifter som

1. Skapat av hennes medvetna sinne.
2. Från det omedvetna genom automatskrift.

När skriften var skapat ur hennes eget medvetna sinne skrev hon mycket långsamt och mödosamt och måste se över manuset om och om igen. En kort berättelse hennes medvetna sinne en månad att komponera. Men när hennes skrifter härstammade från det undermedvetna var det en mycket annorlunda affär. Det var ett tema som hon inte kunde. Hon skrev t.ex. om vissa engelska och amerikanska personers karaktärer och personligheter, helt okända för henne. Hon kände sig som en sekreterare som tog ner en redan fullständigt sammansatt berättelse av en annan författare, och pennan skrev sida efter sida med onormal snabbhet.

”Det är pennan som leder författaren snarare än att författaren leder pennan”. Geraldine Cummings.

Geraldine Cummins, levererade ibland sina automatiska skrifter med en extraordinär hastighet av 2000 ord per timme. Flera teologer och forskare bevittnade produktionen av dessa automatiska manus och de som redigerade hennes böcker godkände dessas faktainnehåll. De erbjöd nya tolkningar av flera otydliga passager i Apostlagärningarna som tydligen visade en nära bekantskap med den tidiga kyrkan och den tiden.

Källhänvisningar

  1. http://psychictruth.info/Medium_Geraldine_Cummins.htm
  2. https://www.michaelteachings.com/automatic-writing.html

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer