Ursula Roberts

Ursula Roberts var ett medium under många år och visade inte bara hela Storbritannien och Europa utan också länder som Australien, Nya Zeeland och Egypten. Hennes mediumskap inkluderade trans, automatskrift och healing.

Hennes andliga guide och mentor, Ramadahn, förklarar de andliga egenskaperna som hjälper oss alla till ett friskare och mer fredligt liv.

Med hjälp av vägledning från Ramadahn och andra andeinspiratorer har Ursula Roberts efterlämnat oss andliga och filosofiska riktlinjer. Till exempel om Karma som lär att vi har levt många liv och att vi nu försöker överträffa vår egen frälsning genom de handlingar vi utför i detta liv.

Ramadahn sa bland annat ”Ni borde komma ihåg hela tiden att ni själva – nationen till vilken ni tillhör och världen som omger dig – passerar genom denna tid av besvär och rädsla eftersom det är resultatet av det som har varit sått och skapats tidigare.”

Ramadahn talade även om vad som händer vid döden ”Ofta när kroppen åldras och själen gör sig redo att bryta ut i det nya livet av Anden börjar en vacker förberedelsetid”.

Ursula arbetade med Ramadahn under trans och några av Ramadahns läror spelades in. För dem som vill läsa mer om Ursulas liv och andliga läror kallas hennes självbiografi ”Living in Two Worlds”. Där beskriver Ursula Roberts sin livshistoria. Hon beskriver sig själv som symbolen i berättelsen skriven av Hans Anderson: den fula ankungen som förvandlades till en vacker svan.

Källhänvisningar

  1. http://community.humanityhealing.net/group/spiritualism-living-in-two-worlds/forum/topics/the-wisdom-of-ramadahn-through-his-medium-ursula-roberts
  2. https://www.snu.org.uk/shop/living-in-two-worlds-ursula-roberts
  3. SD3 Course Notes, The History and Teachinigs of Spiritualism. Spiritualist National Union. SNU Publications July 2016 PDF Version.

Tillbaka till Spiritualismens Pionjärer

Ursula Robers Andeguide ”Ramadahn”